Gmina Rybno

rejon nr 12

 

sierż. szt. Magdalena Banaś-Kowalska

tel. 47 73 233 32

lub 887 876 170

e-mail: dzielnicowy.rybno1@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. 47 73 233 00

Miejscowości:
Groszki, Naguszewo, Rumian, Rybno, Hartowiec, Truszczyny

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Dzielnicowy sierż. szt. Magdalena Banaś-Kowalska prowadzi działania z uwagą na miejscowość Rybno ul. Wyzwolenia w rejonie kościoła pod kątem grupowania sie osób i spożywania alkoholu oraz zakłócania porządku publicznego, przez cały dzień podczas pełnienia służby.

 

rejon nr 13

                                                                                                                                                                                                                                                                               

asp. szt. Grzegorz Ankiewicz

tel. 47 73 233 32

lub 887 876 247

e-mail: dzielnicowy.rybno2@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. 47 73 233 00

Miejscowości:
Dębień, Gralewo Stacja, Gronowo, Grądy, Koszelewy, Koszelewki, Kopaniarze, Kostkowo, Nowa Wieś, Prusy, Szczupliny, Tuczki, Żabiny, Jeglia

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2023 r. do 30.06.2023 r.

Dzielnicowy asp.szt. Grzegorz Ankiewicz prowadzi działania z uwagą na miejscowość Tuczki w rejonie wieży widokowej nad rzeką Wel pod kątem grupowania się osób, spożywania alkoholu i zaśmiecania, w godzinach rannych i popołudniowych, przez cały czas trwania działania podczas pełnienia służby.

Powrót na górę strony