Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Profilaktyka Smyka– podsumowanie projektu „Na ratunek Poli” w Gminie Działdowo

Szkoły z terenu gminy Działdowo realizowały projekt „Na ratunek Poli” zainicjowany przez Policję warmińsko-mazurską. Sztandarowy projekt Policji był realizowany po raz pierwszy w powiecie działdowskim za sprawą Wójta gminy Działdowo, który z wielkim zaangażowaniem przystąpił do współpracy z działdowską Policją finansując zakup pakietów dla szkół.

W mijającym tygodniu w szkołach podstawowych z terenu Gminy Działdowo ruszyły podsumowania projektu „Na ratunek Poli” realizowanego w ramach działań profilaktycznych pod hasłem Profilaktyka Smyka. Program został zainicjowany przez braniewską Policję i wdrożony na garnizon warmińsko-mazurski stając się jego sztandarowym projektem. Na terenie powiatu działdowskiego do projektu przystąpiła gmina Działdowo. Program spotkał się z bardzo pozytywnym odbiorem Wójta Gminy Działdowo, który zaprosił do jego realizacji dyrektorów szkół i sfinansował zakup pakietów dla wszystkich szkół podstawowych podległych Urzędowi Gminy.  
Ideą projektu „Na ratunek Poli” jest szerzenie wiedzy na temat właściwych zachowań i reagowania dzieci w przypadku zagrożenia. Program jest skierowany do dzieci z klas „0” i I-III szkół podstawowych. Pakiety do realizacji projektu zawierają m.in. gotowe scenariusze lekcji, pomoce dydaktyczne w postaci kolorowanek, propozycje wdrożenia zabaw związanych z tematyką prowadzonych zajęć, a także spoty filmowe z wierszykami czytanymi przez policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego. Znajdziemy w nich również karty pracy dzieci oraz dyplomy na zakończenie projektu. Głównym elementem pakietu jest książeczka „Na ratunek Poli” zawierająca 13 wierszyków rymowanek o tematyce związanej z różnego typu sytuacjami i zagrożeniami, z którymi może spotkać się dziecko.
W historyjkach z udziałem niesfornej Poli i dzielnego Policjanta, który ratuje ją z różnych opresji, poruszane są m.in. zagrożenia dotyczące nieproszonego gościa czy chodzenia na skróty. Dzieci spotykają się również z sytuacjami związanymi z niebezpieczeństwem na wodzie, na lodowisku oraz na drodze. Dowiadują się do czego służą numery alarmowe i jak należy z nich korzystać, jak zachować się podczas kontaktu z psem i jakich zachowań unikać, by nie krzywdzić innych.
Poprzez zabawę, gry, zajęcia plastyczne dzieci w przyjazny sposób zdobywają wiedzę, która niejednokrotnie może im się przydać w życiu i pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym zdarzeniom.
Finał projektu realizowanego w szkołach z Gminy Działdowo odbywał się podczas imprez z okazji Dnia Dziecka organizowanych przez Wójta i Urząd Gminy w Działdowie. Z rąk I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie dzieci otrzymały dyplomy za udział w projekcie, a nauczycielki realizujące projekt drobne upominki z gadżetami związanymi z projektem.
Dzieci zaprezentowały piosenkę o Poli, w szkołach wystawiono prace, które uczestnicy projektu wykonywali w czasie jego trwania. Projekt był realizowany w okresie od marca do końca maja 2022 roku w 7 szkołach podstawowych w gminie Działdowo, tj. w Petrykozach, Uzdowie, Burkacie, Klęczkowie, Księżym Dworze, Ruszkowie i Sławkowie oraz w podległych im oddziałach przedszkolnych. Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i bardzo pozytywną reakcją zarówno ze strony dzieci, jak i realizujących projekt pedagogów. Wszystkie te szkoły już wyraziły chęć kontynuowania projektu i jego realizacji w nowym roku szkolnym.
Ufamy, że sukces programu na terenie Gminy Działdowo zaowocuje jego wdrożeniem przez pozostałe szkoły na terenie całego Powiatu Działdowskiego.

 

 • chłopiec oglądający dyplom za udział w projekcie Na ratunek Poli
 • I Z-ca Komendanta KPP w Działdowie na boisku szkolnym wręcza dyplom dziewczynce, w tle inne dzieci
 • I Z-ca Komendanta KPP w Działdowie z Naczelnik na boisku szkolnym przemawia do uczestników festynu
 • Panie ze szkół podstawowych w Burkacie i Klęczkowie realizujące projekt Na ratunek Poli na zdjęciu grupowym na boisku szkolnym
 • Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie na boisku szkolnym w Burkacie wręczaja dyplomy dzieciom uczestniczącym w projekcie Na ratunek Poli
 • Zdjęcie grupowe uczestników projektu Na ratunek Poli ze szkół w Burkacie i Klęczkowie na boisku szkolnym
 • Dzieci ze szkoły podstawowej w Uzdowie biorące udział w projekcie Na ratunek Poli na placu szkolnym podczas wykonywania piosenek profilaktycznych
 • Dzieci ze szkoły podstawowej w Uzdowie biorące udział w projekcie Na ratunek Poli na placu szkolnym z dyplomami
 • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Działdowie przemawia na placu przed szkołą w Uzdowie do dzieci uczestniczących w projekcie Na ratunek Poli
 • Przedstawiciele działdowskiej Policji z wychowawczyniami klas zero i I-III realizującymi projekt Na ratunek Poli na placu przed szkołą
 • Uczestnicy projektu Na ratunek Poli ze szkoły podstawowej w Uzdowie na zdjęciu grupowym na placu szkolnym
 • Wystawa prac plastycznych uczniów szkoły podstawowej w Uzdowie biorących udział w projekcie Na ratunek Poli
 • dzieci z SP Petrykozy na boisku szkolnym opowiadają o Poli
 • dzieci z SP Petrykozy na boisku szkolnym podczas śpiewania piosenki Na ratunek Poli
 • I Z-ca Komendanta KPP w Działdowie wręcza dyplom chłopcu uczestnikowi projektu Na ratunek Poli
 • I Z-ca Komendanta KPP w Działdowie wręcza dyplom dziewczynce uczestniczce projektu Na ratunek Poli
 • Przedstawiciele Policji, UG w Działdowie z Dyrektor SP Petrykozy na placu przed szkołą podczas finału projektu Na ratunek Poli
 • zdjęcie grupowe uczestników projektu Na ratunek Poli z SP Petrykozy na boisku szkolnym
Powrót na górę strony