GMINA RYBNO - Gmina Rybno - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Gmina Rybno

rejon nr 12

 

asp.Rafał Gniazdowski

tel. (23) 696 60 07

lub 887 876 170

e-mail: dzielnicowy.rybno1@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

Mijscowości:
Groszki, Naguszewo, Rumian, Rybno, Hartowiec, Truszczyny

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Dzielnicowy asp.Rafał Gniazdowski prowadzi działania z uwagą na niestosowanie się przez kierujących pojazdami do znaku B-36 w Rybnie przy ulicy Wyzwolenia 72 i 74, w rejonie kwiaciarni Amarylis oraz w rejonie bankomatu Banku Spółdzielczego przy ulicy Wyzwolenia 38 pod kątem prawidłowego parkowania i stosowania się do znaków zakazu parkowania w miejscu niedozwolonym, przez cały czas trwania działania podczas pełnienia służby

 

rejon nr 13

                                                                                                                                                                                                                                                                               

asp.szt. Grzegorz Ankiewicz

tel. (23) 696 60 07

lub 887 876 247

e-mail: dzielnicowy.rybno2@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

Miejscowości:
Dębień, Gralewo Stacja, Gronowo, Grądy, Koszelewy, Koszelewki, Kopaniarze, Kostkowo, Nowa Wieś, Prusy, Szczupliny, Tuczki, Żabiny, Jeglia

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r.

Dzielnicowy asp.szt. Grzegorz Ankiewicz prowadzi działania z uwagą na miejscowość Koszelewy rejon wiaty przy OSP pod kątem spożywania alkoholu i zaśmiecania terenu publicznego, głównie w godzinach wieczornych przez cały czas trwania działania podczas pełnienia służby