GMINA RYBNO - Gmina Rybno - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Gmina Rybno

rejon nr 12

 

asp. szt. Grzegorz Ankiewicz

tel. (23) 696 60 07

lub 887 876 170

e-mail: dzielnicowy.rybno1@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

Mijscowości:
Groszki, Naguszewo, Rumian, Rybno, Hartowiec, Truszczyny

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Dzielnicowy asp.szt. Grzegorz Ankiewicz prowadzi działania z uwagą na miejscowość Hartowiec w gminie Rybno, wałęsające się bez nadzoru psy po terenie miejscowości oraz w jej pobliżu, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców i kierujących pojazdami - całodobowo

 

rejon nr 13

                                                                                                                                                                                                                                                                               

asp.szt. Grzegorz Ankiewicz

tel. (23) 696 60 07

lub 887 876 247

e-mail: dzielnicowy.rybno2@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

Miejscowości:
Dębień, Gralewo Stacja, Gronowo, Grądy, Koszelewy, Koszelewki, Kopaniarze, Kostkowo, Nowa Wieś, Prusy, Szczupliny, Tuczki, Żabiny, Jeglia

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.01.2018r. do 30.06.2018r.

Dzielnicowy asp.szt. Grzegorz Ankiewicz prowadzi działania z uwagą na miejscowości Tuczki i Żabiny w gminie Rybno, wałęsające się bez nadzoru psy po terenie obu miejscowości oraz w ich pobliżu, stwarzające zagrożenie dla mieszkańców i kierujących pojazdami - całodobowo