GMINA PŁOŚNICA - Gmina Płośnica - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Gmina Płośnica

rejon nr 10

mł. asp. Waldemar Szczechowicz

tel. (23) 696 80 07

lub 887 876 194

e-mail: dzielnicowy.lidzbark4@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

Miejscowości:
Gralewo, Mały Łęck, Murawki, Płośnica, Prioma, Rutkowice, Skurpie, Turza Mała

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.07.2019r.- 31.12.2019r.

Dzielnicowy mł. asp. Waldemar Szczechowicz prowadzi działania z uwagą na spożywanie alkoholu w rejonie sklepu Lewiatan w m. Płośnica ul. Dworcowa 25, szczególnie w godzinach popołudniowo-wieczornych i niewłaściwe parkowanie pojazdów w rejonie sklepu - zgłoszenia mieszkańców, zgłoszenia na KMZB

 

rejon nr 11

sierż.szt. Paweł Żuchowski

              tel. (23)  696 80 07

lub 887 876 219

e-mail: dzielnicowy.lidzbark5@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

              

Miejscowości:
Gródki, Gruszka, Jabłonowo,  Niechłonin, Przełęk, Wielki Łęck

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.07.2019r.- 31.12.2019r.

Dzielnicowy sierż.szt. Paweł Żuchowski prowadzi działania z uwagą na gromadzenie się młodzieży w rejonie Szkoły Podstawowej w m. Wielki Łęck w godz. popołudniowo-wieczornych, która głośno się zachowuje,zaśmieca, spożywa alkohol - zgłoszenia mieszkańców, dyrektora i na KMBZ