GMINA LIDZBARK - Gmina Lidzbark - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Gmina Lidzbark

rejon nr 9

st. asp. Jarosław Zalewski

tel. (23) 696 03 14

lub 887 876 499

e-mail: dzielnicowy.lidzbark3@ol.policja.gov.pl

Uwaga!

Podany adres mailowy ułatwi Ci kontakt z dzielnicowym, ale nie służy do składania zawiadomienia o przestępstwie, wykroczeniu, petycji, wniosków ani skarg w rozumieniu przepisów. 

Dzielnicowy odbiera pocztę w godzinach swojej służby.

W sprawach niecierpiących zwłoki zadzwoń pod nr 997 lub 112 lub dyżurnego KP w Lidzbarku tel. (23) 696 03 00

Miejscowości:
Adamowo, Bełk, Biernaty, Cibórz, Bryńsk, Bryńsk Ostrowy, Bryńsk, Dłutowo, Koty, Marszewnica, Miłostajki, Nick, Nowe Dłutowo, Nowy Dwór, Nowy Dwór Leśniczówka, Podcibórz, Wawrowo, Zdrojek, Bryńsk Szlachecki, Borówno- Leśniczówka, Ciechanówko, Chełsty, Dębowiec, Glinki, Jamielnik, Jeleń, Kiełpiny, Klonowo, Nadleśnictwo, Nowy Zieluń, Piaseczno, Sarnia Góra, Słup, Tarczyny, Wąpiersk, Wlewsk, Zielonka Leśniczówka, Zalesie

Zdiagnozowane zagrożenia, nad którym dzielnicowy podejmuje działania w ramach Planu działania priorytetowego, realizowanego w okresie od 01.07.2019r.- 31.12.2019r.

Dzielnicowy st. asp. Jarosław Zalewski prowadzi działania z uwagą na nieprawidłowe parkowanie pojazdów w rejonie miejsca wypoczynku w m. Piaseczno, w miejscach niedozwolonych (znak zakazu B-36, skrzyżowanie, co utrudnia ruch)