Twój Dzielnicowy - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Twój Dzielnicowy

kierownik rewiru dzielnicowych
w działdowie

asp.szt. Tomasz Gawryński

tel. (23) 698 02 51

 

Rewir Dzielnicowych Działdowo obejmuje miasto Działdowo, gminę Działdowo oraz gminę Iłowo.