Wydział Kryminalny - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Wydział Kryminalny

wydział kryminalny
komendy powiatowej policji w działdowie

13-200 Działdowo, ul. Grunwaldzka 8
tel. (23) 698 02 31

fax. (23) 698 02 35
 

Naczelnik Wydziału Kryminalnego

podinsp. Cezary SKONECZKA

tel. (23) 698 02 30

 

Sekretariat

Agnieszka Sobieraj

tel. (23) 698 02 31
fax: (23) 698 02 35

 

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU KRYMINALNEGO

podinsp. Krzysztof JEWARTOWSKI

tel. (23) 698 02 32