Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Kierownictwo

 

komendant powiatowy policji w działdowie

insp. Witold Barcikowski

e-mail: komendant@dzialdowo.ol.policja.gov.pl

 

Sekretariat Komendanta

tel. (23) 698 02 11
fax: (23) 698 02 15

 i ZASTĘPCA komendantA powiatowEGO policji

w działdowie

mł.insp. Adam Borowski