SKARGI I WNIOSKI - Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Skargi i wnioski

Komendant Powiatowy Policji w Działdowie przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00

W dniach roboczych w godzinach urzędowania w sprawach skarg i wniosków interesantów przyjmuje:
 

kom. Robert Kozikowski - pokój nr 18

tel: (47) 732 32 25
 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą faksu, poczty elektronicznej oraz ustnie do protokołu.

 

Adres:

Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

ul. Grunwaldzka 8

13-200 Działdowo

tel: (47) 732 32 00 (centrala)
fax: (47) 732 32 05

e-mail: komendant@dzialdowo.ol.policja.gov.pl