Komunikaty

„Policjant, który mi pomógł” – VIII Edycja Konkursu

Od 2008 roku Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego KGP uczestniczy w organizacji konkursu pn. „Policjant, który mi pomógł”, którego inicjatorem jest Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia „Niebieska Linia”. Celem przedsięwzięcia jest wyróżnienie funkcjonariuszy Policji, którzy w ocenie społecznej charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem w zakresie indywidualnej pomocy osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie.

Konkurs pn. „Policjant, który mi pomógł” objęty jest, od pierwszej chwili edycji, honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji.

W siedmiu dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia wyróżnionych zostało łącznie 35 funkcjonariuszy reprezentujących jednostki organizacyjne Policji na terenie całego kraju. Funkcjonariusze Ci reprezentowali zarówno służbę prewencyjną, jak i kryminalną Policji. Poza wysoką oceną społeczną służby ww. policjanci posiadają wyróżniającą opinię służbową, co każdorazowo było potwierdzane stanowiskiem przełożonych i podkreślane podczas gali wręczenia nagród. W 2015r. wręczenie nagród 5 kolejnym laureatom odbędzie się również podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Warszawie.

Procedura zgłaszania policjantów do konkursu „Policjant, który mi pomógł”, odbywa się przez cały rok z wykorzystaniem formularzy zgłoszeniowych, które bezpośrednio wpływają do Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Kandydatów do VIII edycji, zgodnie z regulaminem konkursu, zgłaszać mogą osoby indywidualne, organizacje i instytucje (z wyjątkiem Policji) do 31 maja 2015r.
Osoby zgłoszone po tym terminie przechodzą do kolejnej edycji. Laureatów Konkursu wybiera Kapituła, w skład której wchodzą pracownicy Pogotowia „Niebieska Linia”, laureaci trzech poprzednich edycji oraz przedstawiciele Biura Prewencji i Ruchu Drogowego KGP. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych. Liczba zgłoszeń odnoszących się do poszczególnych kandydatur stanowi tylko jedno z kryteriów oceny. Przede wszystkim pod uwagę bierze się zaangażowanie kandydatów w działania na rzecz wdrażania w środowiskach lokalnych systemowych rozwiązań w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ich doświadczenie i zaangażowanie w pomoc ofiarom dotkniętym przemocą.

Na stronie www.policjant.niebieskalinia.pl można zapoznać się m.in. z regulaminem konkursu oraz informacjami dotyczącymi całego przedsięwzięcia.

Powrót na górę strony