Komunikaty

Osoby Pokrzywdzone Przestępstwem - pomoc na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Dane Ośrodków Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, w których kompleksowe wsparcie mogą uzyskać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie przestępstw oraz osoby najbliższe - aktualizacja danych podmiotów - stan na lipiec 2019r.

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Elbląskim Centrum Mediacji i Aktywizacji społecznej informuje, że w 2019 roku rozszerzył swoją działalność o nowe Ośrodki. Poniżej przedstawiamy informacje zawierające dane teleadresowe Ośrodków, godziny pracy oraz zakres świadczonej pomocy na rzecz osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych, świadków i osób im najbliższych.

Elbląskie Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej informuję, że w roku 2019 również prowadzi Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem, który oferuje pomoc dla wszystkich osób pokrzywdzonych oraz osób im najbliższych, świadków oraz osób im najbliższych w zakresie: pomocy specjalistycznej w tym prawnej,mediacji i psychologicznej oraz finansowej tj.
1) pomocy prawnej,
2) mediacji,
3) pomocy psychologicznej,
4) doradztwa pierwszego kontaktu,
5) pokrywania kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach
dziecięcych prowadzonych przez gminy ,
6) finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz
pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe,
7) pokrywania kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
8) finansowania okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat za
energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal
mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł
prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub
domu,
9) pokrywania kosztów żywności lub bonów żywnościowych,
10) finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

Ośrodek działa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w miejscowościach:

1. Okręgowy Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu przy ul. Związku Jaszczurczego 17/101 – czynny codziennie

poniedziałek w godzinach 13.00-20.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00

oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;


2. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Tolkmicku przy ul. Sportowej – czynny

wtorek i czwartek w godzinach 8.00-11.00;

środa w godzinach 8.00-12.00;


3. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Braniewie przy ul. Moniuszki 22 – czynny codziennie

poniedziałek w godzinach 13.00-20.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00

oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;


4. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Iławie przy ul.Chełmińskiej 1 – czynny

poniedziałek i piątek w godzinach 16.00-19.00;

czwartek w godzinach 16.00-2.00;


5. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5 – czynny

od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-17.00;

6. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Działdowie przy ul. Chopina 4 – czynny codziennie

poniedziałek w godzinach 13.00-20.00

od wtorku do piątku w godzinach 8.00-15.00

oraz w sobotę w godzinach 8.00-12.00;


7. Lokalny Punkt Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Grunwaldzkiej 3 – czynny

poniedziałek w godzinach 15.30-18.30;

środa w godzinach 15.30-18.30;

czwartek w godzinach 15.30-19.30.


W ramach Ośrodka prowadzony jest także telefon czynny przez całą dobę, również w niedziele i święta 662-171-076 – pod którym można uzyskać informację dotyczącą form pomocy w Ośrodkach oraz wszystkie inne niezbędne informacje dla osoby pokrzywdzonej, świadka i osób im najbliższych.

Wszelkich informacji Ośrodek udziela również pod nr tel. (55) 642-44-25 w godzinach 9.00-16.00 lub za pośrednictwem e-mail esas_1@wp.pl.

Ponadto Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna na mocy umowy zawartej z Ministerstwem Sprawiedliwości prowadzi w województwie warmińsko-mazurskim dwa Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Poniżej znajdują się dane kontaktowe tych Ośrodków.

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczytnie

ul. Bolesława Chrobrego 4

12-100 Szczytno

Dyżur telefoniczny: 515 284 164

od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 15:00 w soboty

Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem w Rozogach

Kolonia 2

12-114 Rozogi

Dyżur telefoniczny: 518 755 079

od 8:00 do 20:00 od poniedziałku do piątku

od 8:00 do 15:00 w soboty

W ramach prowadzonych ośrodków osoby pokrzywdzone i ich najbliżsi mogą otrzymać m.in. specjalistyczną pomoc prawną, psychologiczną jak również pomoc materialną. Świadkowie przestępstw mogą natomiast skorzystać z pomocy psychologicznej oraz pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika w celu udzielenia pomocy psychologicznej.

Można również skorzystać z pomocy oferowanej przez Fundację Iwo - Doradztwo Obywatelskie

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie realizuje zadanie ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom poprzez utworzenie Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym jest współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

- obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczący przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki e-mail (info@numersos.pl),

- zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

- upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem

- promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom,

- informacja o Funduszu Sprawiedliwości (działania, na jakie mogą zostać przyznane dotacje, informacje o konkursach i naborach wniosków, wsparcie merytoryczne

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

zwany dalej Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Fundusz Sprawiedliwości został utworzony na podstawie art. 43 ustawy Kodeks Karny Wykonawczy z dnia 6 czerwca 1997 r. (DZ. U. 2018 poz. 652 ze zm.) Szczegółowe zasady udzielania pomocy i dotacji w ramach Funduszu, zostały określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 13 września 2017 r., w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (Dz. U. 2017, poz. 1760). Rozporządzenie określa zasady i tryby udzielania dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ

+ 48 222 309 900

 

Wsparcie przez 24 godziny\7 dni w tygodniu

dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków

Poniżej zamieszczamy również adresy stron internetowych, które warto odwiedzić

www.numersos.pl

www.pokrzywdzeni.online

www.swiadkowie.online

www.samobojstwo.online

www.przemoc.online

www.dla-dziecka.online