16 PAŹDZIERNIKA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Komunikaty

16 PAŹDZIERNIKA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MEDIACJI

Jak co roku w 3. czwartek października obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Mediacji. W tym roku przypada on 16 października. Z tej okazji w całej Polsce organizowane są konferencje, seminaria, szkolenia i dyżury mediatorów. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się czym jest mediacja oraz jak można za jej pomocą rozwiązywać spory. Komenda Powiatowa Policji w Działdowie włącza się w akcję. Dlatego od 13 do 17 października w komendzie przy ul. Grunwaldzkiej 8 dyżur będzie pełnić policjant.

Już po raz siódmy w Polsce obchodzimy Międzynarodowy Dzień Mediacji. Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych – włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez prezesów sądów i sędziów, koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. W  dniach 13 -18 października na terenie całego kraju organizowane będą spotkania informujące o tym sposobie rozwiązywania konfliktów i sporów. Poniżej znajdziecie Państwo kilka odpowiedzi na pytania związane z mediacją oraz wykaz dyżurów specjalistów.

Czym jest mediacja?

Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

Cel mediacji?

Celem mediacji jest naprawa wyrządzonej szkody czyli sprawiedliwość naprawcza. Jej zadaniem jest więc materialne lub moralne zadośćuczynienie pokrzywdzonemu. Daje to możliwość ustalenia satysfakcjonującego rozwiązania sprawy, zminimalizowania napięcia towarzyszącemu spotkaniu ze sprawcą dopiero na sali sądowej. Mediacja daje również możliwość uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania np. Dlaczego to ja zostałem ofiarą przestępstwa lub jakie były motywy jego popełnienia?


Jakie są korzyści płynące z mediacji?


Korzyści z wybrania mediacji, a nie tradycyjnej drogi sądowej to: szybkość postępowania, niskie koszty, poufność procesu, autonomiczność, satysfakcja dla obu stron konfliktu oraz minimalizacja strat emocjonalnych.
Do kogo kierowany jest dyżur mediatora?
Dyżur mediatora skierowany jest szczególnie do osób zarówno poszkodowanych przestępstwem, jak i jego sprawcy oraz osób będących w konflikcie z inną osobą niezależnie od jego podłoża. Mediator udzieli wyczerpujących odpowiedzi na temat wymiernych korzyści płynących z udziału w mediacji przez każdą ze stron konfliktu.
 
Przyjdź i dowiedz się więcej, skorzystaj ze spotkania z mediatorem i sprawdź, co można zrobić w Twojej sprawie!!!

Przez cały najbliższy Tydzień Mediacji m.in. w sądach, prokuraturach, siedzibach organizacji pozarządowych, w jednostkach Policji dyżurować będą mediatorzy, którzy wszystkim zainteresowanym udzielać będą bezpłatnych porad oraz niezbędnych informacji o mediacji.

Szczegóły obchodów Tygodnia Mediacji, w tym listę dyżurów, można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie w dniach 13-17 października w pokoju nr 15 dyżur będzie pełnić policjant.

Wszyscy, którzy będą chcieli skorzystać z porad, zapraszamy również do komend na terenie naszego województwa. Policjanci w ramach swoich kompetencji udzielą niezbędnych informacji.

Powrót na górę strony