PRZEMOC W RODZINIE - Komunikaty - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Komunikaty

PRZEMOC W RODZINIE

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów.

Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy, upokarzający, a informacje o tym zjawisku nie opuszczają „czterech ścian mieszkań”, w których często dochodzi do dramatów.

Od kilku lat zmienia się rzeczywistość w tym zakresie. Wprowadza się nowe narzędzia prawne i procedury zmierzające do skutecznej ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Tworzy się nowe instytucje zajmujące się pomocą i doradztwem w takich sytuacjach.

Poniżej podajemy adresy instytucji działających na terenie powiatu działdowskiego, które zajmują się przedmiotową problematyką:
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Działdowie  (PCPR Działdowo)

Ul. Lidzbarska 31
13-200 Działdowo

tel. / fax (23) 698 0130

 

Ośrodek Terapii Uzależnień i  Współuzależnienia

Ul. Rydygiera 6
13-200 Działdowo

tel. (23) 697 29-82

Ponadto na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pomoc osobom pokrzywdzonym lub potrzebującym pomocy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie świadczą:

Organizacje pozarządowe funkcjonujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego świadczące usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie – aktualizacja lipiec 2015 r.

L.p.

Gmina

Nazwa organizacji                

Rodzaj (fundacja, stowarzyszenie, organizacja pożytku publicznego, organizacja kościelna)

Dane teleadresowe organizacji

Imię  i nazwisko prezesa lub osoby upoważnionej do reprezentowania

Numer telefonu

prezesa lub osoby upoważnionej  do reprezentowania

Rodzaj świadczony usług lub udzielanej pomocy dla osób

i rodzin

dotkniętych przemocą

w rodzinie

adres siedziby

telefon

mail

1

Bartoszyce

Stowarzyszenie na Rzecz Profilaktyki                i Terapii Uzależnień ,,Źródło”

Organizacja pożytku publicznego

ul. Marksa 10,

11-200 Bartoszyce

89 762-64-82

665 262702

-

Magdalena Sałata

665 262 702

Poradnictwo prawne, pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych i ich rodzin, ofiar przemocy                          w rodzinie

2

Bartoszyce

Fundacja na Rzecz Ofiar  Przemocy w Rodzinie

„Bezpieczny Dom”

Fundacja

Ul. Sokolica 4/2

11-200 Bartoszyce

513 107 077

fundacja.bezpiecznydom@wp.pl

Aneta Majak

 

Kompleksowa

pomocy rodzinom, w których występuje problem przemocy,
ochrona przed przemocą w rodzinie oraz zapobieganie wystąpienia zjawiska przemocy,
wsparcie i pomoc psychologiczna

ofiarom przemocy

3

Miasto Działdowo

Działdowskie Centrum Caritas

Organizacja kościelna

ul. Księżodworska 23,

13-200 Działdowo

23 697-27-04

dzialdowo@caritas.pl

ks. Zdzisław Szyldatk

 

 

23 697-27-04

Schronienie, poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne

4

Miasto Działdowo

Stowarzyszenie „Wolność od strachu”

Stowarzyszenie

ul. Jagiełły 32, 13-200 Działdowo

889 088 992, 606 991 172

664 885 721

-

Gabriela Nowak,

Elżbieta Karlsson

889 088 992, 606 991 172

Wsparcie osób                  i rodzin dotkniętych przemocą, kształtowanie właściwych postaw

5

Miasto Elbląg

Elbląskie Centrum Mediacji                             i Aktywizacji Społecznej

Stowarzyszenie

ul. Zw. Jaszczurczego 17/101,

82-300 Elbląg

55 642-44-25

esas_1@ wp.pl

Anna Olszewska

55 642-44-25

Pomoc psychologiczna

pedagogiczna             oraz prawna

 

6

Miasto Elbląg

Liga Kobiet Polskich Oddział Terenowy           w Elblągu

Stowarzyszenie

ul. Grunwaldzka 31,

82-300 Elbląg

55 233 -49-23

elkop.elblag@wp.pl

Danuta Janczuk

55 233-44-23

Wsparcie psychologiczne, pedagogiczne, porady prawne

 

7

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny „KARAN”

Stowarzyszenie

ul. Robotnicza 29,

82-300 Elbląg

55 649-69-49

barten@ poczta. onet.pl

ks. Edward Rysztowski

55 649-69-49

Pomoc psychologiczna, terapeutyczna

8

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Szansa”

Stowarzyszenie

ul. Żeromskiego 22,

82-300 Elbląg

55 233-94-94

bogus22@ wp.pl

Bogusław Mikuski

55 233-94-94

Wsparcie informacyjne, konsultacyjne

9

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie „Szansa na rozwój”

Stowarzyszenie

ul. Zw. Jaszczurczego 17 pok. 113,  82-300 Elbląg

55 649-11 -44

biuro@szansanarozwoj.com

Alicja Sepetowska

55 649-11-44

Wsparcie terapeutyczne, psychologiczne, pedagogiczne,

porady prawne

10

Miasto Elbląg

Poradnia Rodzinna Caritas Diecezji Elbląskiej

Organizacja kościelna

ul. Zamkowa 17,

82-300 Elbląg

55 232-66-09

-

ks. Wojciech Borowski

55 232-66-09

Wsparcie terapeutyczne, psychologiczne

11

Miasto Elbląg

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Stowarzyszenie

ul. 1 Maja 37,

82-300 Elbląg

55 232-82-10

-

Łukasz Dembiński

55 232-82-10

Wsparcie terapeutyczne, psychologiczne,

prawne

12

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie Inicjatorów Społecznych „Przyjazny Krąg”

Stowarzyszenie

ul. Płk. Dąbka 79,

82-300 Elbląg

600 889 722

-

Maria Gallera

600 889 722

Wsparcie informacyjne, pedagogiczne,

socjoterapeutyczne

13

Miasto Elbląg

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „JAR”

Stowarzyszenie

ul. Tuwima 4,

82-300 Elbląg

55 648-39-69

sskjar@ wp.pl

Mirosław Borzęcki

55 648-39-69

Wsparcie informacyjne, pedagogiczne 

14

Miasto Iława

Stowarzyszenie „Przystań”

Organizacja pożytku publicznego, Stowarzyszenie

ul. Chełmińska 1,

14-200 Iława

89 649-92-08,

89 648-62-38 

stowarzyszenie@ przystan.ilawa.pl

Arkadiusz Karpiński

89 648-62-38

Pomoc psychologiczna -poradnictwo, terapia indywidualna                    i grupowa, pomoc prawna

15

Morąg

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Oddział Okręgowy w Morągu

Organizacja pożytku publicznego

ul. Jana Pawła II 1,

14-300 Morąg

 

89 757-63-60

tpdmorag@wp.pl

Krystyna Sałak

509 876 146

Poradnictwo                     i terapia psychologiczna dla uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, wsparcie i opieka dla dzieci - uczestników świetlicy środowiskowej

16

Morąg

Morąskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin

Stowarzyszenie

ul. Żeromskiego 19,

14-300 Morąg

89 757-44-40

mostwr@ wp.pl

Krystyna Prajwocka

606 611 825

Poradnictwo pedagogiczne                   i psychologiczne, pomoc materialna, informowanie                   o instytucjach wspomagających rodziny                           z problemem

17

Miasto Mrągowo

Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy                            „Remedium”

Stowarzyszenie

ul. Kościelna 2, 11-700 Mrągowo

 

531 278 298

remedium.mragowo@ op.pl

Bożena Anacka-Olszewska

531 278 298

Specjalistyczne poradnictwo dla osób                                z zaburzeniami psychicznymi                   i upośledzeniem umysłowym

18

Miasto Mrągowo

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie „Synapsa”

Stowarzyszenie

ul. Osiedle Mazurskie 37,

11-700 Mrągowo

661 665 192

synapsa2@ synapsa.

mragowo.

pl

Iwona Krywiczanin

661 665 192

Telefon zaufania, mediacje, pomoc prawna                             i psychologiczna osobom pokrzywdzonym przestępstwem

19

Nidzica

Stowarzyszenie „Chorcylia, STOP Chorobom Cywilizacyjnym”

Stowarzyszenie

ul. Żeromskiego 10 a,

13-100 Nidzica

691 400 409

chorcylia@ interia.pl

Piotr Jastrzębowski

691 400 409

Przeciwdziałanie przemocy                       w środowisku lokalnym, pomoc osobom

20

Olsztyn

”CARITAS” Archidiecezji Warmińskiej

 

Organizacja kościelna

ul. Grunwaldzka 45,

10-125 Olsztyn

89 523-64-02

interwencja7@o2.pl

ks. Paweł Zięba

 89 523-64-02

Ośrodek Interwencji Kryzysowej:  pomoc medyczna, poradnictwo prawne,

opieka i pomoc stacjonarna, stołówka,

łaźnia, schronienie

21

Olsztyn

Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie „Sukurs”

Stowarzyszenie

ul. Kopernika 45,

10-512 Olsztyn

 

89 527-33-44

 

 

Adam Andruszkiewicz

Ewa Lankowska – Janus

 

 

89 527-33-44

506 149 505

 

 

Poradnia Rodzinna: poradnictwo psychologiczne, dydaktyczne,                      w zakresie problematyki uzależnień, przemocy                       w rodzinie, organizowanie poradnictwa prawnego, mediacje rodzinne dla rodziców, osób uzależnionych, sprawców przemocy (w tym na terenie szkół), organizacja czasu dla dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo

22

Olsztyn

Katolickie Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem  i Rodziną

im. Św. Brata Alberta

 

Stowarzyszenie

Al. Piłsudskiego 42,

 10-450 Olsztyn

 

89 533-91-69

 

emzetjot@ wp.pl

Małgorzata Jesionowska

89 533-91-69

 

608-582-559

 

Świetlica środowiskowa dla dzieci w wieku 2,5-5 lat wraz                        z warsztatem aktywności zawodowej dla rodziców „Tęczowa świetlica”: poradnictwo psychologiczne                    i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje
w środowisku, pomoc socjalna, wsparcie dla ofiar przemocy                       w rodzinie, wsparcie dla osób niepełnosprawnych, organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci i ich rodzin

23

Olsztyn

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
i Rodzinie „ARKA”

 

Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Niepodległości 85,

10-046 Olsztyn

 

89 534-99-55

arka.dom@wp.pl

Tomasz Sztachelski

89 534-99-55

Świetlica środowiskowa Dom Dziennego pobytu „ARKA”: poradnictwo psychologiczne                i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje
w środowisku, pomoc socjalna, wsparcie dla ofiar przemocy                       w rodzinie, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc w nauce, dożywianie.

24

Olsztyn

Chrześcijańską Misją Pomocy Ludziom Uzależnionym  „Nowa Nadzieja”

 

Stowarzyszenie

ul. Obrońców 23,

10-606 Olsztyn

663 470 960

 

m.seferyn@wp.pl

Mariusz Seferynowicz

663 470 960

 

Świetlica środowiskowa, poradnictwo psychologiczne                  i rodzinne, socjoterapia grupowa dzieci, interwencje
w środowisku, pomoc socjalna, wsparcie dla ofiar przemocy                        w rodzinie, organizacja wypoczynku dzieci, zajęcia artystyczne, pomoc w nauce, dożywianie.

25

Olsztyn

Stowarzyszenie na Rzecz Praw Kobiet              i Rodziny

 

Stowarzyszenie, Organizacja Pożytku Publicznego

ul. Kopernika 14a,

10-511 Olsztyn

 

784 782 552

514 046 523

 

stowarzyszenie.olsztyn@tlen.pl

Beata Turkowicz

784 782 552

Poradnictwo m.in.                   w zakresie: praw ofiar przemocy                w postępowaniu karnym i cywilnym, zabezpieczenia praw matki                        i dziecka, doradztwa zawodowego

 

Olsztyn

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

Organizacja Pożytku Publicznego

Ul. Panasa 1A,

10-691 Olsztyn

89 526-95-49

biuro@tpdolsztyn.pl

Leszek Kirzenkowski

-

Pomoc materialna i dożywianie, działalność opiekuńczo-wychowawcza, zajęcia reedukacyjno-resocjalizacyjne.

26

Olsztynek

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA

Stowarzyszenie

ul.

Świerczewskiego 19,

11-015 Olsztynek

89 519-44-03,

89 519-44-16

stowarzyszenie.droga@wp.pl

Hanna Rogowska

89 519-44-03

Opracowanie                   i realizowanie programów dla osób i rodzin dotkniętych przemocą                          w rodzinie

27

Pasłęk

Pasłęckie Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie

Stowarzyszenie

Pl. Grunwaldzki 8,

14-400 Pasłęk

55 649-44-49

opies1@ wp.pl

Mirosław Śliesiński

-

Zapobieganie nasilaniu się zjawisk dysfunkcji społecznych                   w rodzinach

28

Pasłęk

Elbląskie Centrum Mediacji                              i Aktywizacji Społecznej i Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem               filia w Pasłęku

Stowarzyszenie

pl. Grunwaldzki 8/1,

14-400 Pasłęk

692 826 058

esas_1@ wp.pl

Anna Olszewska

-

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

 

 

29

Ruciane-Nida

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom               i Młodzieży

Stowarzyszenie

ul. Kolejowa 2b,

12-200 Ruciane Nida

510 211 940

kierod@ op.pl

Alina Kierod

510 211 940

Wsparcie socjoterapeutyczne i rzeczowe

 

Powrót na górę strony