Komunikaty

KWP: Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Harmonogram spotkań na Warmii i Mazurach

Warmińsko-mazurscy policjanci spotykają się z mieszkańcami lokalnych społeczności i przedstawicielami różnych instytucji w ramach konsultacji społecznych przy tworzeniu „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa”. Mapa ta jest projektem ogólnopolskim, który pozwoli na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa. Zapraszamy mieszkańców, dziennikarzy i przedstawicieli różnych instytucji do aktywnego uczestniczenia w konsultacjach.

Od początku lutego na Warmii i Mazurach – w powiatach gminach i na osiedlach - organizowane są konsultacje społeczne, w trakcie których policjanci gromadzą informacje i spostrzeżenia od obywateli, które posłużą do stworzenia „Powiatowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.” Mapa ta jest projektem ogólnopolskim i posłuży do przedstawienia skali i rodzaju zagrożeń występujących na terenie naszego województwa na poziomie kazdej jednostki administracyjnej. Pozwoli również na kierowanie sił i środków tam, gdzie będzie to konieczne z uwagi na poprawę bezpieczeństwa.

Mapa będzie powstawała na podstawie danych policji oraz informacji zebranych w ramach współpracy z lokalnymi społecznościami oraz podmiotami zainteresowanymi spawami bezpieczeństwa.

Po co mapa zagrożeń bezpieczeństwa i co z niej wynika dla mieszkańców Warmii i Mazur?

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa to element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Narzędzie, które pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń przez instytucje współodpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek publiczny, z uwzględnieniem oczekiwań społecznych. Jak podkreślają przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, mapa będzie jednym z najważniejszych czynników, na podstawie których można będzie kształtować struktury terenowe Policji. Będzie także punktem wyjścia do decyzji związanych z takim rozlokowaniem struktur Policji, które pozwoli na zapewnienie jednakowego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa w całym kraju.

Konsultacje społeczne – wspólnie w trosce o bezpieczeństwo

Projekt mapy na różnych poziomach – krajowym, wojewódzkim i powiatowym - zawiera kilka kryteriów m.in. dotyczących zagrożenia przestępczością, czy wykroczeniami, które są szczególnie uciążliwe społecznie, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wyniki badań społecznych w zakresie poczucia bezpieczeństwa z uwzględnieniem zagrożeń lokalnych i oczekiwania społeczne w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa.

Właśnie dlatego samorządowcy różnego szczebla z Warmii i Mazur, przedstawiciele warmińsko-mazurskiej policji, szefowie służb i inspekcji, przedstawiciele regionalnych mediów oraz mieszkańcy lokalnych społeczności od początku lutego uczestniczą w konsultacjach, w których mogą zaproponować elementy, które w ich ocenie powinna zawierać mapa zagrożeń bezpieczeństwa w ich okolicy.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego uczestniczenia w zaplanowanych spotkaniach. Wspólne konsultacje i zaangażowanie wszystkich członków lokalnych społeczności pomoże nam zadbać o bezpieczeństwo w naszej najbliższej okolicy.

Co przed nami? Harmonogram spotkań

 

- 12.02.2016R.  O GODZ. 17:00    W SALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W DZIAŁDOWIE PRZY UL. NIDZICKIEJ 17

- 15.02.2016R. O GODZ. 15:00     W SALI GOPS W IŁOWIE-OSADZIE PRZY UL. STASZICA 1

- 17.02.2016R. O GODZ. 10:00     W SALI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PŁOŚNICY PRZY UL. KOŚCIELNA 38

-23.02.2016R. O GODZ. 10:00    W CKU DZIAŁDOWO UL. POLNA 11 A

- 26.02.2016R. O GODZ. 19:00   SALA OSP RYBNO UL. LUBAWSKA 25

 

Powrót na górę strony