Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Pogadanka z rodzicami o zagrożeniach dopalaczami i cyberprzemocy

Policjantki z działdowskiej komendy spotkały się z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gródkach, gdzie przeprowadziły pogadankę na temat narkotyków i dopalaczy oraz zagrożeń w cyberprzestrzeni. Spotkanie przeprowadzono w ramach programu „Zanim będzie za późno”.

„Zanim będzie za późno”, to projekt skierowany do rodziców uczniów szkół mający na celu edukację dorosłych w zakresie zagrożeń i odpowiedzialności prawnej nieletnich w obszarze narkotyków i dopalaczy. Podczas środowego spotkania z rodzicami uczniów podstawówki w Gródkach policjantka omówiła kategorie osób nieletnich i ich odpowiedzialności prawnej za zachowanie niezgodne z literą prawa i popełniane czyny karalne w kontekście zagrożeń związanych m.in. z narkotykami i dopalaczami oraz innymi używkami. Rodzice dowiedzieli się jakie środki wychowawcze stosuje sąd wobec nieletnich i gdzie szukać pomocy w przypadku podejrzenia uzależnienia osoby nieletniej.

Kolejnym tematem spotkania były zagrożenia w cyberprzestrzeni. Policjantka ds. profilaktyki zwróciła rodzicom uwagę na zagrożenia występujące w cyberprzestrzeni i uczuliła, że niejednokrotnie oni sami narażają własne dzieci na niebezpieczeństwo, zakładając konta na portalach społecznościowych typu facebook dzieciom w wieku poniżej 13 roku życia, co jest niezgodne z regulaminem portalu i prawem. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, czego nie powinno zamieszczać się w sieci i na jakie zachowania zwracać uwagę, ale przede wszystkim, by sprawować kontrolę przy korzystaniu przez dzieci z Internetu pod kątem wchodzenia na różne strony oraz nawiązywania nowych znajomości przez Internet i rozmawiać z nimi o zagrożeniach z tym związanych. Na zakończenie spotkania uczestnicy obejrzeli film ukazujący skutki nieodpowiedzialnego zachowania nastolatków korzystających z urządzeń z dostępem do sieci.

 

Głównym celem spotkania było podniesienie świadomości rodziców dzieci uczęszczających do szkół na problem narkotyków i dopalaczy mogący wystąpić w środowisku młodzieży oraz zagrożeń związanych z niekontrolowanym korzystaniem z Internetu i urządzeń mających dostęp do sieci.

  • Policjantka rozmawia z rodzicami uczniów podstawówki o zagrożeniach cyberprzemocą
  • Policjantka rozmawia z rodzicami o narkotykach i dopalaczach
  • Policjantka podczas spotkania z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej w Gródkach