Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Policjanci odwiedzili szkołę i rozmawiali z uczniami klas siódmych

Uczniowie klas siódmych Szkoły Podstawowej w Narzymiu uczestniczyli w pogadankach z policjantami. Głównym tematem spotkań było podniesienie świadomości młodych osób w zakresie ich odpowiedzialności prawnej za zachowanie i czyny niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami postępowania i literą prawa.

Podczas spotkania policjantów z siódmoklasistami poruszono temat odpowiedzialności osób młodych w świetle obowiązujących przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Policjantka ds. nieletnich omówiła najczęściej popełniane czyny karalne przez osoby w wieku szkolnym i wskazała jakie środki wychowawcze stosuje sąd wobec „niegrzecznych” nieletnich. Młodzież dowiedziała się na jakie zagrożenia jest narażona podczas korzystania z Internetu i jakich zachowań unikać, by pod wpływem chwili czy żartu nie wyrządzić komuś krzywdy na całe życie.

Mundurowi zwrócili uwagę na właściwe zachowania wśród rówieśników, wzajemny szacunek i tolerancję oraz reagowanie w przypadku zachowań z użyciem przemocy czy agresji.

Policjanci przypomnieli siódmoklasistom o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, głównie pod kątem osób pieszych i poruszających się jednośladami oraz apelowali o noszenie elementów odblaskowych w miejscu widocznym, również za dnia i w terenie zabudowanym, by „świecić przykładem” i być widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, a zwłaszcza dla kierujących pojazdami.

Młodzież zadawała pytania i sama chętnie odpowiadała na pytania policjantów.

 

  • Policjanci podczas pogadanki z uczniami Szkoły Podstawowej w Narzymiu
  • Policjantka ds. nieletnich i funkcjonariusz z Posterunku w Iłowie-Osadzie na spotkaniu z siódmoklasistami
  • Spotkanie policjantów z siódmoklasistami z Narzymia