ZIMA 2018/2019 - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

ZIMA 2018/2019 - NIE BĄDŹMY OBOJĘTNI

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, działdowscy policjanci, jak co roku realizują działania zawarte w planie „Zima 2018/2019”. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, w których mogą przebywać osoby bezdomne, samotne. Policjanci informują o zagrożeniach związanych z wychłodzeniem organizmu, jak również o miejscach i instytucjach, w których można uzyskać różnego rodzaju pomoc.

W okresie jesienno-zimowym dochodzi do znacznych spadków temperatur, które mogą stwarzać zagrożenie dla życia i zdrowia osób bezdomnych, w podeszłym wieku i samotnych. Zagrożenie to dotyczy także osób nietrzeźwych przebywających na dworze, bądź w opuszczonych i nieogrzewanych pomieszczeniach.

Policjanci podczas służby zwracają i będą zwracali szczególną uwagę na osoby bezdomne informując je o schroniskach, noclegowniach i jadłodajniach działających na terenie naszego województwa, a także innej, możliwej do uzyskania pomocy. Policjanci przypominają również o zagrożeniach związanych ze spadkiem temperatur oraz o tym, że każdego roku zdarzają się przypadki zgonów osób bezdomnych i samotnych, których przyczyną jest wychłodzenie organizmu.

Wzorem lat ubiegłych funkcjonariusze podejmują działania prewencyjne, zmierzające do tego, by takich przypadków było jak najmniej i aby każdy, kto potrzebuje pomocy, taką pomoc otrzymał. Policjanci na bieżąco kontrolują miejsca, gdzie mogą przebywać bezdomni. Zwracają również w tym okresie uwagę na osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, gdyż to właśnie one są najbardziej narażone na zamarznięcie.

W przypadku osób lub sytuacji, które wymagają szczególnej uwagi, prosimy o informacje, by służby mogły odpowiednio zareagować i podjąć w stosunku do nich niezbędne czynności - doprowadzić do miejsca zamieszkania, izb wytrzeźwień, placówki zdrowia, noclegowni bądź schroniska dla bezdomnych, a także udzielić informacji o miejscach, gdzie osoby te będą mogły otrzymać niezbędną pomoc.

Pamiętajmy!!!

Nie bądźmy obojętni na los innych. Każde zgłoszenie o siedzącym czy leżącym na mrozie człowieku może zapobiec tragedii. Informacje można przekazywać na numer alarmowy 997 lub 112.

Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem:www.olsztyn.uw.gov.pl zamieszczony został zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Jednocześnie informujemy, iż pod numerem telefonu 0 800 165 320 w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiona została bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych. Kontakt z infolinią jest dostępny od 1 listopada 2018r. do 31 marca 2019r. Umożliwia ona uzyskanie informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

Poniżej znajduje się lista instytucji udzielających wsparcia m.in. osobom bezdomnym i potrzebującym pomocy na terenie powiatu działdowskiego.

WYKAZ PLACÓWEK I INSTYTUCJI

W ZAKRESIE  DZIAŁANIA  KTÓRYCH ZNAJDUJE  SIĘ POMOC OSOBOM

BEZDOMNYM, SAMOTNYM, BEZRADNYM 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE

Działdowo ul. Lidzbarska 31  tel. (23) 698 01 30  lub (23) 698 01 34

Czynne pon.-pt. godz. 7:30 – 15:30

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  „CARITAS”

Działdowo ul. Księżodworska 23 – Tel.(23) 697 27 04, 697 28 55, 697 27 63

Czynne w dni robocze w godz. 7:30 – 18:00

Całodobowo telefon alarmowy  664028708 

Ośrodek nie prowadzi noclegowni dla osób bezdomnych, jedynie wydaje posiłki dla bezdomnych o godz. 11.00

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Działdowo ul. Jagiełły 30 tel. (23) 697 21 78, 697 09 80

Czynne pon. godz: 7:00-16:00

             wt-czw. godz:  7:00 – 15:00

              pt. godz: 7:00 – 14:00

 

Lidzbark ul.Jeleńska 26 tel. (23) 696 15 06 lub tel/fax: (23) 697 63 97

Czynne pon.-pt. godz. 7:00 – 15:00

GMINNE OŚRODKI  POMOCY SPOŁECZNEJ

Działdowo ul.  Księżodworska 10 tel.(23) 697 07 50 fax: (23) 697 07 29

Czynne pon.-pt. godz. 7:30 – 15:30

 

Iłowo-Osada ul. Staszica 1 tel. (23) 654 11 99

Czynne pon. godz: 7:30-17:00

             wt-czw. godz:  7:30 – 15:30

              pt. godz: 7:30 – 14:00

 

Rybno ul. Zajeziorna 58 tel. (23) 696 63 39 lub kom. 510 265 433

Czynne pon.-pt. godz. 8:00 – 16:00

 

Płośnica ul. Lipowa 5 tel. (23) 696 80 36

Czynne pon. godz: 7:00-17:00

             wt-czw. godz:  7:00 – 15:00

              pt. godz: 7:00 – 13:00