Konkurs dla przedszkoli na odblask - Aktualności - Komenda Powiatowa Policji w Działdowie

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Konkurs dla przedszkoli na odblask

Od 6 grudnia 2017 roku do 31 maja 2018 roku czekamy na zgłoszenia od przedszkoli, które będą chciały wziąć dział w konkursie przesyłając projekt elementu odblaskowego do Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynielub Komendy Stołecznej Policji.

Ogólnopolski konkurs dla przedszkoli na projekt odblasku został ogłoszony w dniu 6 grudnia 2017 r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi do 31 sierpnia 2018 r. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie projektu elementu odblaskowego, który będzie symbolem "Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków" w 2019 roku.

Konkurs odbędzie się w trzech etapach:

ETAP I - spośród prac przygotowanych przez dzieci (indywidualnie lub grupowo wykonane przez max. 5 dzieci), komisja konkursowa w przedszkolu wybierze 3 prace, które do dnia 31 maja 2018 r. zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej/Stołecznej Policji (decyduje data stempla pocztowego).

ETAP II - spośród nadesłanych prac konkursowych, komisja złożona z przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej/Stołecznej Policji wybierze 5 prac finałowych, które zostaną przesłane do Komendy Głównej Policji.

ETAP III - spośród zgłoszonych prac finałowych wybrani zostaną laureaci. O wyborze zadecyduje komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Komendy Głównej Policji.

Lista laureatów konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.policja.pl do 31 sierpnia 2018 r. O wygranej oraz o miejscu i dacie uroczystego wręczenia nagrody głównej laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo.

Poniżej znajduje się Regulamin konkursu dla przedszkoli na symbol „Ogólnopolskiego Policyjnego Dnia Odblasków” oraz plakt promujący Konkurs.

Pliki do pobrania