Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Ferie zimowe za nami – podsumowanie działań policyjnych

Policjanci w województwie warmińsko-mazurskim prowadzili wzmożone działania dotyczące bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z wypoczynku podczas mijających ferii zimowych.

Podczas trwających ferii zimowych w naszym województwie w okresie 22.01.-04.02.2018r. policjanci prowadzili działania na drogach, w miejscach zimowego wypoczynku, w okolicach zbiorników wodnych i sztucznych lodowisk pod kątem bezpieczeństwa osób przebywających  i korzystających z wypoczynku. Dwa tygodnie ferii za nami. W tym czasie do służby na drodze skierowano funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy odbyli łącznie 101 służb. Do pomocy im zaangażowano 1 funkcjonariusza Straży Miejskiej i 7 funkcjonariuszy prewencji. W tym czasie skontrolowano 474 pojazdy, 1 autokar i 6 pieszych. Wystawiono 130 mandatów karnych i 15 pouczeń. Wobec 6 osób zastosowano wniosek do sądu o ukaranie za naruszenie przepisów brd.

Policjanci ujawnili 30 wykroczeń związanych z przekroczeniem prędkości przez kierujących pojazdami oraz 38 naruszeń przepisów związanych z nieprzestrzeganiem stosowania w pojazdach pasów bezpieczeństwa i fotelików do przewozu dzieci. Ponadto podczas dwutygodniowych działań funkcjonariusze stwierdzili 8 przypadków niebezpiecznych manewrów wykonywanych przez kierujących pojazdami, w tym nieprawidłowe wyprzedzanie, zawracanie, omijanie i cofanie.

Policjanci ujawnili jednego kierującego, który prowadził pojazd będąc w stanie nietrzeźwości oraz zatrzymali łącznie 25 dowodów rejestracyjnych od pojazdów w związku z ujawnionymi nieprawidłowościami.

W czasie ostatnich dwóch tygodni policjanci obsługiwali kilkanaście zdarzeń drogowych, które miały miejsce na terenie naszego powiatu. Ich główną przyczyną była nadmierna prędkość, nieostrożność kierujących czy niedostosowanie techniki jazdy do warunków panujących na drodze. Policja kolejny raz apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozważną i ostrożną jazdę oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Piesi powinni używać elementy odblaskowe, zwłaszcza w porze po zmroku w terenie niezabudowanym. Elementy te powinny znajdować się w miejscu widocznym dla innych uczestników ruchu drogowego, tak aby byli oni widoczni z daleka i nie powodowali zagrożenia dla kierujących pojazdami oraz aby nie narażali siebie na utratę zdrowia i życia.

Kierowcy natomiast powinni szanować niechronionych uczestników ruchu drogowego i zwracać na nich szczególną uwagę, tym bardziej, gdy na drodze jest ślisko, pada deszcz lub śnieg i warunki pogodowe ograniczają dobre widzenie. Przestrzeń komunikacyjna jest dostępna dla wszystkich, należy jednak umieć umiejętnie i mądrze z niej korzystać, niezależnie czy jesteśmy kierowcami czy pieszymi użytkownikami tej przestrzeni.