Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach powiatu działdowskiego – działania policyjne

Policjanci powiatu działdowskiego prowadzą działania kontrolno-prewencyjne związane z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Wzmożone patrole policji poruszają się dzisiaj po terenie naszego powiatu i czuwają nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Głównym celem działań jest eliminowanie z ruchu kierujących, którzy nie przestrzegają przepisów brd.

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Działdowie prowadzą dzisiaj (02.02.2018r.) działania kontrolno-prewencyjne na drogach naszego powiatu. Ich głównym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym poprzez egzekwowanie od kierujących pojazdami przestrzegania ograniczeń prędkości, stosowania się do przepisów brd w zakresie używania odpowiedniego oświetlenia w pojazdach, używania fotelików i podkładek do przewozu dzieci, a także eliminowanie z ruchu kierujących wsiadających za kółko pod działaniem alkoholu lub podobnie działającego środka.

Policjanci wyposażeni m.in. w mierniki prędkości i urządzenia do badania stanu trzeźwości będą zwracać szczególną uwagę na kierowców, którzy poruszają się z nadmierną prędkością, wyprzedzają w sposób nieprawidłowy lub wymuszają pierwszeństwo przejazdu na innych uczestnikach ruchu drogowego, w tym także pieszych.

Podczas kontroli na drodze funkcjonariusze będą sprawdzać m.in. dokumenty i stan techniczny pojazdów, stan trzeźwości kierujących pojazdami i uprawnienia do kierowania, a także przestrzegania przez pieszych poruszających się drogami po zmierzchu w terenie niezabudowanym obowiązku posiadania elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego.

W działaniach oprócz działdowskich funkcjonariuszy biorą udział policjanci Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.