Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Stok nie jest dla bałwanów” - UWAGA wydłużenie terminu nadsyłania prac do 5 marca 2018r.!!!

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji zainicjowało akcję informacyjno-edukacyjną na rzecz bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich pn. „Kreci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Celem przedsięwzięcia jest promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów, poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach oraz upowszechnianie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Na terenie całego kraju, w okresie ferii zimowych realizowana będzie akcja  informacyjno - edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Akcja będzie prowadzona na terenie całego kraju od 15 stycznia do 20 marca 2018 r.

Jest ona kontynuacją ubiegło sezonowej kampanii pn. „Wspólnie dla bezpieczeństwa na stoku” i w sezonie zimowym 2017/2018 została włączona do kampanii zainicjowanej przez MSWiA „Kręci mnie bezpieczeństwo”.

Akcję patronatem honorowym objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak

Partnerami akcji są:

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Polski Związek Narciarski;
 • Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe;
 • Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN;
 • Fundacja PZU.                    

Celem głównym akcji jest poprawa bezpieczeństwa na zorganizowanych terenach narciarskich.

Cele szczegółowe, to:

 • Poszerzenie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej związanej z naruszeniem przepisów obowiązujących na zorganizowanych terenach narciarskich,
 • Upowszechnianie dekalogu międzynarodowej federacji narciarskiej,
 • Promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów.

Akcja jest skierowana bezpośrednio do użytkowników stoków : dorosłych, dzieci i młodzieży, a pośrednio do właścicieli stoków / wyciągów , instruktorów narciarskich / szkół, właścicieli wypożyczalni sprzętu zimowego, instytucji i organizacji.

Obszary problemowe w zakresie uprawiania narciarstwa i snowboardingu:

 1. Naruszanie art. 29, art. 30 ust. 1 oraz art. 45 ust. 1 przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. O bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (dz.u. 2011 nr 208 poz. 1241) – obowiązek jazdy w kasku do 16. Roku życia oraz zakaz uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
 2. Nieprzestrzeganie dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS).

Inauguracja akcji na szczeblu centralnym nastąpiła w dniach 10-12 stycznia 2018r.

Oprócz promowania właściwych postaw wśród użytkowników stoków został zorganizowany Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pn. „Stok nie jest dla Bałwanów” - konkurs na zilustrowanie zasad Dekalogu FIS, dla dzieci do 16. roku życia. Nagrody rzeczowe ufundowane zostały przez Komendanta  Głównego Policji i partnerów.

Więcej informacji na temat samej akcji, jak również porad dotyczących bezpiecznego wypoczynku w okresie zimowym można uzyskać na dedykowanej akcji stronie internetowej: www.policja.pl/bezpieczenstwo-na-stoku , gdzie znajdują się zakładki: Aktualności, Konkurs, Kalendarium, Warto wiedzieć, Materiały akcji.

Więcej informacji na temat samego konkursu znajduje się na stronie http://policja.pl/pol/bezpieczenstwo-na-stoku/konkurs/28400,Konkurs-plastyczny-Stok-nie-jest-dla-balwanow.html

UWAGA!!!

Wydłużono termin nadsyłania prac do dnia 5 marca 2018r. (wcześniejszy termin to 20.02.2018r.)

Pliki do pobrania

 • 1.81 MB
 • 293.43 KB
 • 404.49 KB