Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Bezdomni, samotni, nieporadni, zagrożeni wychłodzeniem - gdzie szukać pomocy

Za oknem coraz częściej gości plucha i chłód. Pogoda nie rozpieszcza nikogo i każdy z nas odczuwa jej skutki. Jednak najbardziej dotkliwe są one dla osób bezdomnych, samotnych, nieporadnych życiowo. Już teraz warto zainteresować się losem tych osób i zadbać, by nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Na terenie naszego powiatu działają placówki i instytucje świadczące pomoc osobom potrzebującym, o których warto osoby te poinformować na wypadek chęci lub potrzeby skorzystania z ich pomocy

Dni stają się coraz krótsze, a temperatura lubi płatać figle. Spadek temperatury jest odczuwalny przez wszyskich, ale przede wszystkim przez osoby bezdomne, samotne, schorowane, pozbawione, z różnych przyczyn życiowych, rodziny, schronienia i dachu nad głową. Osoby te pozostają często bez opieki i odpowiedniej pomocy. Policja co roku prowadzi rozpoznanie odnośnie osób samotnie zamieszkujących, schorowanych, pozostających bez kontaktu z rodziną i wymagających stałej opieki wspólnie z instytucjami i placówkami swiadczącymi pomoc dla tego typu osób. Ponadto policjanci monitorują zjawisko bezdomności i informują osoby narażone na wychłodzenie o możliwościach skorzystania z pomocy róznego rodzaju podmiotów udzielających pomocy osobom zagrożonym bezdomnością i nieporadnym życiowo.

Na terenie powiatu działdowskiego działa noclegowania dla osób bezdomnych prowadzona przez Centrum CARITAS przy ulicy Ksieżodworskiej w Działdowie. Noclegownia będzie czynna do 31 grudnia 2017r.  Ponadto codziennie o godzinie 11.00 w Centrum Caritas wydawane są posiłki dla osób bezdomnych.

Na terenie powiatu działdowskiego działają również inne instytucje świadczące pomoc osobom bezdomnym, samotnym i nieporadnym.

WYAZ PLACÓWEK I INSTYTUCJI

W ZAKRESIE  DZIAŁANIA  KTÓRYCH ZNAJDUJE  SIĘ POMOC OSOBOM

BEZDOMNYM, SAMOTNYM, BEZRADNYM

 

POWIATOWE CENTRUM POMOCY W RODZINIE

 

Działdowo ul. Lidzbarska 31  tel. (23) 698 01 30  lub (23) 698 01 34

Czynne pon.-pt. godz. 7:30 – 15:30

 

OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ  „CARITAS”

 

Działdowo ul. Księżodworska 23 – Tel.(23) 697 27 04, 697 28 55

Czynne w dni robocze w godz. 7:30 – 18:00

posiłki dla osób bezdomnych wydawane o godz. 11:00

Całodobowo tel. kom. 664028708

Ośodek nie przyjmuje osób będących  w stanie po użyciu  alkoholu lub nietrzeźwych. Dysponuje  4 miejscami  noclegowymi!

 Noclegownia czynna będzie do 31.12.2017 r.

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Działdowo ul. Jagiełły  tel. (23) 697 21 78

Czynne pon. godz: 7:00-17:00

             wt-czw. godz:  7:00 – 15:00

              pt. godz: 7:00 – 13:00

 

Lidzbark ul.Jeleńska 26 tel. (23) 696 15 06 lub  fax.( 23) 697 63 97

Czynne pon.-pt. godz. 7:00 – 15:00

 

GMINNE OŚRODKI  POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Działdowo ul.  Księżodworska 10 tel.(23) 697 07 50 fax: (23) 697 07 29

Czynne pon.-pt. godz. 7:30 – 15:30

 

Iłowo-Osada ul. Staszica 1 tel. (23) 654 11 99

Czynne pon. godz: 7:30-17:00

             wt-czw. godz:  7:30 – 15:30

              pt. godz: 7:30 – 14:00

 

Rybno ul. Zajeziorna 58 tel. (23) 696 63 39 lub kom. 510 265 433

Czynne pon.-pt. godz. 8:00 – 16:00

 

Płośnica ul. Lipowa 5 tel.(23) 696 80 36

Czynne pon. godz: 7:00-17:00

             wt-czw. godz:  7:00 – 15:00

              pt. godz: 7:00 – 13:00

Pod numerem telefonu 0 800 165 320 w Wojewózkim Centrum Zarządzania Kryzysowego została uruchomiona bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych, z którą kontakt umożliwia uzyskanie informacji na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie całego województwa.

Poniżej natomiast znajduje się lista placówek, z całego województwa warmińsko-mazurskiego, świadczących pomoc osobom potrzebującym pomocy.

  REJESTR PLACÓWEK UDZIELAJĄCYCH TYMCZASOWEGO SCHRONIENIA MAJĄCYCH SIEDZIBĘ NA OBSZARZE WOJEÓDZTWA WARMIŃKO-MAZURSKIEGO Schronisko dla osób bezdomnych (art. 48a ust. 2 ustawy o pomocy społecznej) - zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały kontrakt socjalny, całodobowe, tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej
Noclegownia (art. 48a ust. 3 ustawy o pomocy społecznej) - zapewnia schronienie osobom bezdomnym, świadcząc tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Ogrzewalnia (art. 48a ust. 4 ustawy o pomocy społecznej) - umożliwia interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych co najmniej w miejsca siedzące.
Objaśnienia:  
  Kolumna 3:
S - Schronisko dla osób bezdomnych
N - Noclegownia
O - Ogrzewalnia
Kolumna 4:
K - kobiety
M  - mężczyźni
K+M - kobiety i mężczyźni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Lp. nazwa placówki kategoria placówki:
     S
     N
     O
Do kogo jest kierowana usługa:
    K
    M
    K+M
powiat miejscowość ulica dzielnica miasta  kontakt
telefon
Liczba
miejsc
Liczba możliwych dodatkowych miejsc "tzw. dostawek"
w okresie zimowym
podmiot prowadzący placówkę
- nazwa
Czy podmiot prowadzący jest Organizacją Pożytku Publicznego?
"TAK"- jeśli jest OPP
Forma pomocy Rodzaj dodatkowej pomocy:
"TAK" - jeśli uługa jest
 wykonywana 
dodatkowe
uwagi
pomoc rzeczowa pomoc finansowa posiłek raz dziennie posiłek kilka razy dziennie pomoc w zdobyciu
mieszkania,
pracy itp.
                                       
1 Schronisko dla bezdomnych                        S  K+M Bartoszyce Bartoszyce Pieniężnego 10A   89 762 97 75 45 30 Zarząd Rejonowy Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Bartoszycah TAK Schronienie TAK         możliwość korzystania z obiadów w Dziennym Domu „Senior-WIGOR”,dożywianie uzupełniające w dni wolne od pracy,                zaopatrzenie w środki czystości, pomoc w formie odzieży,  praca socjalna, elementy terapii pracą, pomoc informacyjna i doradcza.
2 Noclegownia N K+M Braniewski Braniewo Elbląska 55   556 208 107 15 2 miejsca, w tym kobiety z dzieckiem Stowarzyszenie Pomocy Społecznej „Socjal”, 14-500 Braniewo, ul. Rzemieślnicza 1 TAK Tymczasowe miejsce noclegowe NIE NIE NIE NIE NIE  
3 Noclegownia dla osób bezdomnych N K+M Działdowski Działdowo Księżodworska 23 Osiedle Księżodworska 23 697 27 04 4 0 Działdowskie Centrum CARITAS NIE Nocleg, odzież, bielizna, obuwie, kąpiel, wyżywienie, porady specjalistyczne (prawne, psychologiczne i pedagogiczne) TAK NIE TAK TAK  (przy pobycie całodobowym) NIE  
4 Schronisko dla bezdomnych im. św. Brata Alberta w Elblągu                         S M Miasto Elbląg Elbląg Nowodworska 49 Zawodzie  55 625 62 80, 81, 84  80 0 Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa…" NIE Całodobowe tymczasowe shronienie, posiłek, w miarę możliwości niezbędna odzież, pomoc socjalna, pielęgniarska, psychologiczna TAK NIE NIE TAK tak  
5 Noclegownia dla bezdomnych                        im. św. Brata Albeta w Elblągu  N M Miasto Elbląg Elbląg Nowodworska 49 Zawodzie 55 625 62 80, 81, 84  10 0 Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa…" NIE Tymczasowo pomoc w postaci miejsca noclegowego TAK NIE TAK NIE tak możliwość skorzystania z pomocy pielęgniarskiej, pomocy psychologicznej.
6 Ogrzewalnia dla bezdomnych                        im. św. Brata Albeta w Elblągu O M Miasto Elbląg Elbląg Nowodworska 49 Zawodzie 55 625  62 80, 81, 84 30 0 Stowarzyszenie na rzecz osób bezdomnych i potrzebujących "Od nowa…" NIE Interwencyjny bezpieczny pobyt w pomieszczeniach ogrzewanych, wyposażonych w miejsca siedzące TAK NIE NIE NIE tak możliwość skorzystania z gorącego napoju
7 Noclegownia przy Pogotowiu Socjalnym N M Miasto Elbląg Elbląg Królewiecka 102 Rakowo 55 625 62 40, 41, 45 20 0 Pogotowie Socjalne  NIE Tymczasowo pomoc w postaci miejsca noclegowego TAK NIE NIE NIE NIE noclegownia dla osob trzeźwych i nietrzeźwych funkcjonuje w okresie zimowym przy tzw. Izbie Wytrzeźwień.Możliwość skorzystania  z gorącego napoju.
8 Dom dla Osób Bezdomnych i Najuboższych MONAR - MARKOT S M Ełcki Ełk Dąbrowskiego 3 C,           19-300 Ełk Śródmieście 502 608 676                               87 562 55 78          36 10 Stowarzyszenie "MONAR" NIE Każda forma pomocy poza finansową TAK     TAK TAK zmiana nazwy placówki jest w trakcie  ustalania
9 Schronisko Dom im. Św. Ojca Pio S K+M Ełcki Ełk  Kościuszki 27,                     19-300 Ełk Śródmieście 504 070 405 42 7 Caritas Diecezji Ełckiej NIE  Schronienie w pokojach wieloosobowych wyposażonych w meble i pościel.                                                                              Całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).                           Korzystanie z urządzeń sanitarnych i wykonanie zabiegów higieniczno – sanitarnych.                                                     Odzież, jej wymiana na czystą lub umożliwienie wyprania brudnej.                                                                                          Pomoc rzeczowa.                                                                           Działania mające na celu wzmacnianie aktywności społecznej osób bezdomnych, motywowanie ich do wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej. TAK     TAK TAK  
10 Schronisko S K+M Ełcki Prostki 1 Maja 37,                              19-335 Prostki   87 611 28 67/68 3 brak Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Prostkach x Tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na wzmocnienie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności TAK TAK x TAK TAK kontakt telefoniczny i skierowanie w od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
11 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu                  Schronisko "Mar-Kot" S K+M Kętrzyński Arklity 3                        11-410 Barciany     604 720 486,               89 753 22 03 40   Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie Mazowieckim TAK Pomoc stacjonarna TAK NIE NIE TAK NIE z placówką w Arklitach  GOPS Barciany ma podpisane porozumienie.  
12 Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" Schronisko Mar-Kot S K+M Kętrzyński Sławosze 2,              11-410 Barciany     695 030 849,               89 333 00 00  20   Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu „Mar-Kot” w Ożarowie Mazowieckim TAK Pomoc stacjonarna TAK NIE NIE TAK NIE z plaćówką w Sławoszach GOPS Barciany ma podpisane porozumienie. 
13 Noclegownia N K+M Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lipowa 21    89 767 70 21 16 brak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim NIE Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej NIE NIE NIE NIE NIE osoby przebywające w noclegowni mogą korzystać z dodatkowej pomocy realizowanej przez pracowników socjalnych MOPS w formie pomocy rzeczowej, finansowej, gorącego posiłku raz dziennie oraz pracy socjalnej 
14 Ogrzewalnia O K+M Lidzbarski Lidzbark Warmiński Lipowa 21   89 767 70 21 20 brak Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim NIE Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej NIE NIE NIE NIE NIE osoby przebywające w ogrzewalni mogą korzystać z dodatkowej pomocy realizowanej przez pracowników socjalnych MOPS w formie pomocy rzeczowej, finansowej, gorącego posiłku raz dziennie oraz pracy socjalnej 
15 Noclegownia N K+M Lidzbark Warmiński  Opin 62/11                   11-130 Orneta     55 242 16 27 5 5 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ornecie NIE Nocleg TAK TAK TAK NIE TAK  
16 Schronisko Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" S M Olecki Olecko Al.. Zwyciestwa 3A   605 357 527 20 1 Wojciech Bojar NIE Schronienie, jeden gorący posiłek dziennie, odzież, obuwie, środki czystości TAK NIE TAK NIE NIE  
17 Schronisko dla osób bezdomnych S K+M Olsztyn Olsztyn Towarowa 18   89 521 04 49 106 bez ograniczeń Miejski Ośrodek Pomocy Spolecznej w Olsztynie   Opieka maedyczna, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, mediacje z rodzinami, współpraca ze Strażą Miejską - odwiedzanie koczowisk  TAK TAK   TAK TAK  
18 Stowarzyszenie Monar Centrum Pomocy Bliźniemu Markot w Marwałdzie S K+M Ostródzki  Marwałd      89 647 45 15, 89 647 44 44 160 20 Stowarzyszenie Monar  NIE Całodobowe schronienie, posiłki, usługi ukierunkowane  na wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie smodzielności życiowej TAK NIE NIE TAK TAK wsparcie psychologa, terpeuty uzależnień, pracownika socjalnego                                                                     zmiana nazwy placówki jest w trakcie  ustalania
19 Noclegownia dla osób bezdomnych N M Ostródzki Ostróda Henryka Sienkiewicza 15   89 646 08 97 25 5 PKPS-ZR w Ostródzie TAK Pomoc w postaci miejsca noclegowego: łóżka i zapewnienie niezbędnej pościeli; korzystanie z urządzeń sanitarnych; możliwość przygotowania śniadania i kolacji we własnym zakresie; możliwość spożycia posiłku w ramach funkcjonującej Jadłodajni. TAK NIE TAK TAK NIE