Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

21 września Europejskim Dniem Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach - projekt EDWARD

W czwartek 21.09.2017 roku już po raz kolejny we wszystkich krajach europejskich prowadzona będzie akcja pod nazwą EDWARD, „Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach” (European Day Without A Road Death) - to 24 godzinne działania prowadzone przez policję ruchu drogowego państw członkowskich TISPOL oraz podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Akcja EDWARD promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września br. Z całą pewnością założenie to będzie niezwykle trudne do osiągnięcia w praktyce. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności Policji na europejskich drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.  

Aby urzeczywistnić ideę Projektu EDWARD 21 września br. zachęcamy wszystkich, firmy, organizacje, szkoły do podjecia wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Czasem wystarczy zwykła rozmowa i wspólna refleksja. W myśl idei MAŁE DZIAŁANIA PROWADZĄ DO DUŻYCH ZMIAN.

Przeprowadzona we wszystkich państwach zrzeszonych w TISPOL w dniu 21 września 2016r. operacja EDWARD okazała się dużym sukcesem. Na drogach 30 państw bioracych udział w projekcie zginęło o 39% osób mniej niż w nalaogicznym dniu roku 2015. W województwie warmińsko-mazurskim w tym dniu nie odnotowano żadnego wypadku ze skutkiem śmiertelnym (w roku 2015 - 1).

Nie wystarczy zmienić swoje zachowanie tylko w jednym dniu. Aby ludzie nie ginęli na drogach, powinniśmy zawsze mieć na uwadze własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwie osób, które możemy narazić swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem. Wtedy wizja „zero” na prawdę będzie możliwa do zrealizowania.

 

Ładowanie odtwarzacza...

 

Głównymi celami działań pn. EDWARD są:

  • podniesienie świadomości dotyczącej nadal aktualnego problemu, jakim jest bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz wypadki z udziałem osób rannych lub zabitych na drogach Europy;
  • ponowne skierowanie uwagi podmiotów działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym na prowadzenie skutecznych działań niezbędnych do osiągnięcia celu Europy 2020, tzn. zmniejszenia o połowę łącznej liczby ofiar śmiertelnych wypadków w Unii Europejskiej do 2020 r. w stosunku do 2010 r., kiedy to zginęło na drogach 31.500 osób;
  • pokazanie wartości, jaką mają ustanowione cele dla państw członkowskich Unii Europejskiej;
  • zaprezentowanie możliwości znacznego zredukowania liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych w wypadkach drogowych płynących ze współpracy różnych sektorów i podmiotów.

Powyższa inicjatywa została poparta m.in. przez Komisję Europejską, Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC), Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Wielkiej Brytanii oraz Policje ruchu drogowego wszystkich państw, będących członkami TISPOL. Na stronie TISPOL dnia następnego będzie można śledzić informacje o wypadkach śmiertelnych, do których doszło w tym dniu na drogach całej Europy.

Wszelkie informacje związane z projektem EDWARD dostępne są na stronie http://projectedward.eu.

Ponadto na stronie http://vimeo.com/225904012 dostępny jest film promujący tegoroczne działania Europejskiego Dnia Bez Ofiar Śmiertelnych.