Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Bezpieczna droga do szkoły… spotkania policjantów z najmłodszymi uczestnikami ruchu drogowego

Trwają policyjne działania „Bezpieczna droga do szkoły”. W ramach tych działań policjanci z całego kraju pełnią służbę w rejonach szkół dbając o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży idących do i ze szkoły, a także uczestniczą w spotkaniach z uczniami szkół i prowadzą pogadanki na temat bezpieczeństwa.

Działdowscy policjanci spotkali się wczoraj z uczniami jednej ze szkół podstawowych w Działdowie i przypomnieli o zasadach podczas przechodzenia przez jezdnię, bezpiecznym zachowaniu w szkole i w domu oraz w kontakcie z nieznajomymi. Policjantki spotkały się z uczniami klas I-wszych i IV-ej, którzy po raz pierwszy w tym roku szkolnym przekroczyli  mury nowej szkoły.

Jak przebiega droga do szkoły, na co należy zwrócić uwagę w czasie przechodzenia przez pasy w miejscu gdzie obowiązuje sygnalizacja świetlna i tam gdzie jej nie ma, jakie zasady obowiązują podczas przewożenia dzieci samochodem i jak należy zachować się jeżdżąc rowerem, o tym mogły dowiedzieć się dzieci w czasie rozmowy z policjantkami. Innym istotnym tematem pogadanki z dziećmi było właściwe zachowanie się w przypadku zaistnienia zdarzenia zagrażającego zdrowiu i życiu innych, umiejętność połączenia się z numerami alarmowymi i zachowanie bezpieczeństwa podczas korzystania z Internetu.

Policjantki przypomniały najmłodszym uczniom o zachowaniu szczególnej ostrożności w kontakcie z obcymi i na wypadek napotkania biegającego luzem pieska lub kotka.

Działania prewencyjno-edukacyjne prowadzone będą przez cały rok szkolny we wszystkich szkołach powiatu. Policjanci będą przypominać zarówno najmłodszym, jak i nieco starszej młodzieży o zasadach właściwego zachowania, nie tylko na drodze ale również w czasie wolnym od zajęć, podczas przebywania poza szkołą i domem. Organizowanie akcji policji i wdrażanie programów profilaktycznych przy współpracy z innymi podmiotami ma na celu wykształcenie w społeczeństwie właściwych postaw w przypadku zaistnienia różnego typu nieprzewidzianych i niebezpiecznych sytuacji od najmłodszych lat.