Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Działdowo: Działania prędkość na drogach powiatu działdowskiego

W ostatni weekend policjanci z całej Polski uczestniczyli w działaniach prędkość. Również funkcjonariusze naszego powiatu włączyli się czynnie w akcję dokonując pomiaru prędkości kierujących pojazdami przemieszczającymi się drogami naszego terenu. Łącznie policjanci ujawnili 67 przekroczeń prędkości, z czego w 60 przypadkach na kierujących pojazdami nałożono mandaty karne.

Działania prędkość prowadzone są zarówno w skali ogólnopolskiej, jak i w obrębie województw i powiatu w każdym miesiącu. Ich głównym celem jest oddziaływanie prewencyjne pod kątem przestrzegania przez kierujących pojazdami przepisów dotyczących ograniczenia prędkości oraz stosowania się do znaków drogowych w tym zakresie. Niestety w wielu przypadkach zbyt „ciężka noga” kierowcy skłania go do łamania obowiązujących przepisów. W najlepszym przypadku spotkanie z policją w takim przypadku może zakończyć się pouczeniem lub mandatem karnym. Gorzej jeśli nadmierna prędkość na drodze staje się przyczyną ludzkiej tragedii.

W działaniach w powiecie działdowskim, w dniach 14-16 lipca br. brało udział 21 policjantów ruchu drogowego. Łącznie skontrolowano 110 pojazdów, z czego w 67 przypadkach ujawniono przekroczenie dozwolonej prędkości. Policjanci nałożyli 60 mandatów karnych za nieprzestrzeganie przepisów związanych z ograniczeniem prędkości, w tym głównie dotyczących przekraczania prędkości w obszarze zabudowanym. W tych dniach nie odnotowano żadnych zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami, których przyczyną była niewłaściwa prędkość.

Należy pamiętać, że nadmierna prędkość obok nietrzeźwości jest często przyczyną zdarzeń drogowych z udziałem kierujących pojazdami, dlatego Policja apeluje o stosowanie się do przepisów dotyczących ograniczenia prędkości i właściwe zachowanie na drodze. Ładna pogoda, sucha nawierzchnia i sprzyjające warunki na drodze nie powinny stanowić zachęty do zwiększania prędkości podczas jazdy samochodem, bo wbrew powszechnemu przekonaniu, wszystkie te czynniki mogą okazać się zgubne w skutkach.